Gryzonie w rurach

Wiadomo nie od dziś, że nasze instalacje sanitarne są bardzo lubiane i używane przez gryzonie, jako schronienie i trasa wprost do naszych domów. Szkopuł  w tym, że gryzoń, aby się dostać np do rury PCV po prostu ja przegryzie niszcząc tym ciągłość instalacji

Obrazek po takiej akcji nie jest za wesoły..

tu powraca temat solidnej izolacji rur, nie tylko termicznej, ale i przeciw gryzoniom  Jest to dodatkowy argument za obsypaniem rur keramzytem, by stworzyć barierę, trudną do pokonania nawet dla przedsiębiorczego szczura.