Ochrona przed wyciekami substancji niebezpiecznych

Zanieczyszczenie środowiska olejami to nie tylko kwestia wykroczenia prawnego i zagrożenie dla zdrowia, ale jest to działanie mające swoje daleko idące konsekwencje dla środowiska. Można tego uniknąć stosując np. sorbenty.