Dziesięć błędów przy wykonywaniu hydroizolacji

Popełnianie  błędów w doborze i wykonawstwie  hydroizolacji skutkuje nieszczelnością, która zmusi nas do wykonania prac hydroizolacyjnych od nowa. Największym deficytem jest to, że błędy wychodzą już po czasie, więc trzeba potem zrywać wszystkie kolejne warstwy, żeby dostać się do poziomu hydroizolacji.

1.Brak lokalizacji problemu

Występowanie wilgoci może mieć rożne przyczyny warto więc skorzystać z usług rady fachowca czyli wykonać ekspertyzę geotechniczną. Na przykład zawilgocone styki ścian i pleść na ścianach mogą wskazywać  na brak izolacji podziemnej i prace trzeba zacząć od wykonania przepony poziomej metodą iniekcji.

2. Nietrafny dobór hydroizolacji

Każda sytuacja wymaga indywidualnych rozwiązań więc decydowanie się na lekką hydroizolację w przypadku częstego zalewania terenu jest całkowitym rozminięciem się z warunkami jakie występują.

3. Nieprzygotowanie podłoże

Niedoczyszczone, zagrzybione czy łuszczące się powierzchnie nie zwiążą dobrze nawet z najlepszym rodzajem hydroizolacji. Staranne doczyszczenie lub nawet sfrezowanie powierzchni, usunięcie luźnych elementów i odtłuszczenie to absolutna podstawa prawidłowo wykonanej hydroizolacji

4. Zły sposób łączenia

Newralgiczne miejsca, w których często dochodzi do przecieków to łączenia poziomych izolacji z pionowymi. W przypadku mat bentonitowych rozwiązuje to 15 – centymetrowy zakład maty na matę. Przy izolacji mineralnej można też doszczelnić styki np. masą poliuretanową

5. Pośpiech

Wszystkie warstwy muszą być starannie nakładane bez pozostawienia niezabezpieczonej najmniejszej szczeliny , bo woda znajdzie w tym miejscu ujście.

Również jest istotne zachowanie odpowiedniego odstępu czasowego od nakładania poszczególnych warstw oraz grubość. Szczegółowe  informacje są zawsze podawane przez producenta w karcie technicznej produktu.

6. Nierozsądne oszczędności

Używanie najtańszych i najgorszych jakościowo produktów lub rezygnacja  z poszczególnych warstw zawartych w projekcie może nas w rezultacie kosztować więcej  niż fachowe wykonawstwo dobrej jakości produktami. Hydroizolacja sprawdzonymi środkami oraz przypilnowanie prawidłowego przebiegu prac daje komfort użytkowania obiektu przez długie lata. W innym przypadku dojdzie nam koszt demontażu a hydroizolacja będzie musiała być kładziona od nowa.

7. Zaniżanie poziomu izolacji

Prawidłowa izolacja fundamentów sięga minimum 30 cm ponad lustro wody. Zbyt niskie wtłaczanie iniekcji lub montowanie mat bentonitowych zemści się w czasie  opadów deszczu lub przy wiosennych roztopach, gdy poziom wód gruntowych drastycznie się podnosi.

8. Mieszanie rożnych typów hydroizolacji

Decydując się na rodzaj hydroizolacji trzeba podjąć decyzję czy będzie to izolacja mineralna, bitumiczna  czy inny rodzaj i trzymać się tego. Rożne typy nie wiążą ze sobą. Podobnie jest z kładzeniem styropianu na izolacje bitumiczną. Rozpuszczalnik zawarty w tych ostatnich paruje długo i stopniowo rozpuszcza warstwę termoizolacyjną.

9. Lekceważenie wysoleń na ścianie

W przypadku wysoleń przed nałożeniem izolacji mineralnych i tynków trzeba zlikwidować wysolenia, bo inaczej dojdzie do odwarstwienia się materiałów ze ściany. Do tego celu służą specjalne impregnaty np. SANABUILD FONDO

10. Niewykwalifikowana ekipa

Tzw. paprobetoniarze mogą nam położyć najlepsze materiały z niską skutecznością marnując przy okazji artykuły budowlane i nasze pieniądze. Prace hydroizolacyjne zlecać należy odpowiednio wykwalifikowanym  ekipom, z odpowiednimi referencjami lub certyfikatami potwierdzającymi udział w szkoleniach organizowanych przez producentów hydroizolacji.