Etyka w budownictwie

Etyka w budownictwie dotyka nie tylko aspektów wykonawczych, ale też np. działań producentów materiałów budowlanych, dystrybutorów i doradców technicznych. Pieniądze to najsłabszy argument w tej dziedzinie.