Grunt to dobry grunt

Istnieją takie powierzchnie, które nie rokują na to, że cokolwiek się z nimi  zespoli. Jest jednak taki materiał, który połączy to, co pozornie nie do połączenia.

Przypadek taki, że na płytę  OSB będzie kładziona płytka. Sam klej nie wystarczy. Specjalistyczny grunt stwarza możliwość połączenia tych dwóch rożnych materiałów.

Ta sama sytuacja występuje przy innych materiałach.

Między starym podłożem a wylewką dajemy specjalistyczny grunt

Inne podłoża które wymagają warstwy pośredniej między wylewką:

– podłogi z płytek ceramicznych, piaskowca, kamieni naturalnych
– poszycia z desek drewnianych
– parkiet
– podłogi metalowe na sztywnych podłożach
– podłogi z pozostałościami klejów na bazie
– podłogi z żywicy epoksydowej
– lakiery
– materiały wykończeniowe ze sztywnego PCV
Na tak gruntowaną powierzchnię spokojnie można kłaść kleje cementowe lub szpachle bez obawy, że się odwarstwią.