Miękka woda na zawołanie

Twarda woda, choć uzupełnia deficyty mineralne w organizmie, nie służy naszemu sprzętowi AGD. Nie jesteśmy jednak przypisani do rodzaju wody w danym rejonie, możemy na własną rękę zmiękczyć wodę we własnym rurociągu wykorzystując ciekawe zjawisko.
Technologia Hydropath zastosowana w uzadatniaczu HydroFlow HS38 powoduje ciągłe wytwarzanie sygnału pola elektrycznego w wodzie. Sygnał ten, poprzez wodę przenosi się po całym systemie wodnym. Efektem jest zmiana ładunków i w konsekwencji struktury jonów minerałów w całym systemie wodnym.

Kiedy twarda woda jest podgrzewana lub ulega zmianom ciśnienia zachodzi zjawisko łączenia się jonów wapnia i magnezu co powoduje w konsekwencji osadzanie się osadów na przewodach i ścianach urządzeń . Działanie sygnału HydroFLOW powoduje że jony wapnia i magnezu uzyskując dodatkowy ładunek łączą się w większe i trwałe kryształy (wielkość 10-50 mikrometrów), które nie mają zdolności osadzania się na ściankach i przepływają wraz ze strumieniem wody.

Sygnał emitowany przez uzdatniacz do wody, rozchodzi się za i przed miejscem montażu w całym połączonym pierwotnym obiegu wody. Specyfika sygnału, który naprzemiennie ładuje cząstki zawieszone w wodzie powoduje że już istniejące w systemie osady w ciągu kilku miesięcy zostają spulchnione i usunięte przez strumień przepływającej wody.